Để việc bảo vệ người tiêu dùng không là chuyện nói suông


Thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, việc phát hiện các trường hợp vi phạm về bảo vệ quyền lợi NTD, công tác xử phạt cũng sẽ được tăng cường và thực hiện nghiêm túc.

Loading...

Cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Trong những năm qua công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (NTD) trên địa bàn Thanh Hóa đã được các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm, nhất là khi Luật Bảo vệ quyền lợi NTD có hiệu lực.

Tuy nhiên công tác bảo vệ quyền lợi của NTD gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do công tác bảo vệ quyền lợi NTD trong thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại chưa đạt hiệu quả; cán bộ quản lý nhà nước ít được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác bảo vệ NTD; nhận thức của NTD chưa đầy đủ về quyền lợi của mình, chưa tạo thành sức mạnh buộc các doanh nghiệp không chân chính tự nguyện thực hiện nghĩa vụ đối với NTD.

Năm 2014 các cơ quan chức năng trên địa bàn Thanh Hóa thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại, xâm phạm quyền lợi NTD. Qua kiểm tra 4.423 vụ đã xử lý 4.042 vụ, thu phạt hành chính hơn 11 tỷ đồng, góp phần bảo vệ NTD, hạn chế tình trạng NTD mua sản phẩm giá cao so với giá trị thực của sản phẩm.

Sở Công thương phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD Thanh Hóa lập đường dây nóng (037.3858.569) tiếp nhận các thông tin khiếu nại, tố cáo của NTD, đồng thời tư vấn cho NTD cách tự bảo vệ quyền lợi của mình và cách ứng xử khi quyền lợi bị xâm hại. Bên cạnh đó, công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để bảo vệ NTD cũng được thực hiện thường xuyên, đặc biệt tổ công tác liên ngành kiểm tra đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi nhằm chủ trì bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Hưởng ứng Ngày Quyền của NTD thế giới 15/3/2015, Sở Công thương Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD, trong đó đặc biệt hướng tới các đối tượng là doanh nghiệp SXKD, các siêu thị, trung tâm thương mại, BQL các chợ.

Trong dịp này một số siêu thị lớn trên địa bàn T.P Thanh Hóa như BigC, Co.op Mart, HC, Media Mart và các siêu thị tại trung tâm một số huyện trên địa bàn Thanh Hóa cũng đồng loạt triển khai chương trình bán hàng, khuyến mại nhân Ngày Quyền NTD thế giới. BQL một số chợ lớn cấp tỉnh, các chợ trung tâm các huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm bảo vệ quyền lợi NTD.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần đẩy mạnh công tác tập huấn các nội dung bảo vệ quyền lợi NTD cho cán bộ quản lý nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với công tác bảo vệ quyền lợi NTD; đồng thời tập trung tổ chức tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành nhằm đấu tranh chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo sự ổn định lành mạnh trên thị trường, bảo vệ quyền lợi NTD trong điều kiện nhiều hành vi kinh doanh hiện đại đang dần xuất hiện và phát triển với tốc độ nhanh chóng như bán hàng tại nhà, bán hàng đa cấp, bán hàng qua điện thoại, qua internet; Sở Công thương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc các doanh nghiệp thuộc diện đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung, khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục đăng ký theo mẫu/điều kiện giao dịch chung với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD trong tỉnh tổ chức các chương trình, tuyên truyền Luật Bảo vệ NTD đến mọi đối tượng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, việc phát hiện các trường hợp vi phạm về bảo vệ quyền lợi NTD, công tác xử phạt cũng sẽ được tăng cường và thực hiện nghiêm túc. Sở Công thương, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa tiếp tục tiếp nhận các thông tin khiếu nại, tố cáo của người dân để góp phần nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ quyền lợi NTD.

Loading...