Thường Xuân nỗ lực giảm nghèo


(VH&ĐS) Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực vượt khó của cán bộ và nhân dân, công tác giảm nghèo ở huyện miền núi Thường Xuân đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.
Được chuyển giao KHKT hàng trăm hộ dân ở Thường Xuân đã phát triển chăn nuôi
và vươn lên thoát nghèo.
Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương và của tỉnh về giảm nghèo bền vững, những năm qua Thường Xuân đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ hộ nghèo và công tác giảm nghèo.
Huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai quá trình rà soát xác định hộ nghèo cho cán bộ xã và thôn, bản; tổ chức đối thoại trực tiếp với người nghèo trên địa bàn huyện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.
Ngoài ra, còn thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn kiện toàn BCĐ giảm nghèo để giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo nhất quán từ huyện đến cơ sở về công tác này… Nhờ đó các chương trình, chính sách giảm nghèo được phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể mang lại hiệu quả kinh tế, nhất là các chính sách vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, công tác khuyến nông – khuyến lâm; hỗ trợ đời sống, nhà ở và sản xuất cho hộ nghèo… góp phần từng bước cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây. Vì vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống nhanh chóng, năm 2005 là trên 60,15%, năm 2014 còn 22,34%. Trong năm 2014 tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 16,14%, là năm có mức tăng trưởng cao nhất. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, người dân chú trọng việc trồng lúa nước, trồng rừng, cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi và các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; các loại hình kinh doanh – dịch vụ được mở rộng, nâng cao chất lượng.
Trong công tác xóa đói, giảm nghèo đã xuất hiện nhiều điểm sáng, một trong số đó là xã Ngọc Phụng. Những năm về trước đời sống nhân dân còn bộn bề khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực vượt khó, công tác xóa đói, giảm nghèo ở đây đã đạt những kết quả rất đáng ghi nhận. Diện mạo nông thôn Ngọc Phụng có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Năm 2014 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 16 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,82%, có 3/4 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Cũng trong năm 2014 xã đã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đồng thời đạt chuẩn xã văn hóa về xây dựng NTM. Đến nay Ngọc Phụng đã đạt 17/19 tiêu chí NTM và phấn đấu cán đích NTM trong năm 2015.
Những kết quả đạt được trong xóa đói giảm nghèo của Thường Xuân mới chỉ là kết quả bước đầu. Thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo phát huy tinh thần tự lực, tự cường để phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Tập trung chuyển giao KHKT cho người dân, nhằm lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa bàn để ứng dụng. Ngoài ra còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, gắn vay vốn tạo việc làm tại chỗ với dạy nghề.
Loading...