Xuân Bình chú trọng phát triển chăn nuôi


Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Bình (Như Xuân) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tạo hướng đi bền vững trong công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Loading...
Mô hình chăn nuôi của gia đình anh Mai Văn Chung, ở thôn Hùng Tiến hàng năm cho thu nhập cao.

 

Gia đình anh Hà Văn Dậu, ở thôn Mít, trước đây chỉ nuôi khoảng từ 1 đến 2 con bò để làm sức kéo. Nhưng những năm gần đây, nhận thấy nuôi bò có hiệu quả kinh tế nên gia đình anh đã mạnh dạn  đầu tư vốn vào để phát triển. Nhờ có kinh nghiệm cũng như tích cực ứng dụng khoa học vào chăm sóc nên đàn bò của gia đình anh phát triển tốt. Hiện nay, gia đình anh nuôi 29 con bò, 19 con dê kết hợp với trồng cây keo hàng năm cho thu lãi gần 200 triệu đồng. Anh Dậu cho hay, nhờ nuôi bò nên gia đình anh đã thoát nghèo từ năm 2009. Gia đình anh Mai Văn Chung, ở thôn Hùng Tiến được tham gia các lớp tập huấn khoa học – kỹ thuật về trồng trọt đặc biệt là phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ chịu khó học tập kinh nghiệm chăn nuôi và mạnh dạn đầu tư, hiện nay trang trại gia đình anh Chung nuôi 2 con bò sinh sản, 300 con gà, 8 con dê kết hợp với trồng cây cao su, keo… hàng năm cho thu lãi trên 200 triệu đồng.

Ông Trịnh Xuân Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Bình, cho biết: Thời gian qua, xã đã tích cực phối hợp với các phòng, ban của huyện  tổ chức mở các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học – kỹ thuật chăn nuôi; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đồng thời, xã cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hộ nông dân về thủ tục hành chính, về hướng đầu tư, hỗ trợ xây dựng điện, đường khu quy hoạch trang trại; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để nông dân vay vốn đầu tư vào phát triển chăn nuôi. Công tác  phòng chống dịch bệnh cũng được xã Xuân Bình đặc biệt quan tâm chú trọng, coi việc tiêm phòng, phát hiện, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, đi đôi với việc tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân chủ động, biết cách phòng chống dịch bệnh và có vai trò quyết định, tạo bước phát triển vững chắc trong duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm của xã. Hiện nay, toàn xã Xuân Bình có 1.949 con trâu, bò, trong đó đàn trâu có 1.224 con, đàn bò 725 con; đàn lợn 1.990 con; gia cầm gần 20.000 con, đàn dê 1.977 con… Phát triển kinh tế từ chăn nuôi đã tạo thêm nguồn thu nhập cho bà con nông dân xã Xuân Bình, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Năm 2014, xã có 5 hộ đạt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 43 hộ đạt cấp huyện,  149 hộ đạt cấp xã. Các hộ đạt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chủ yếu là chăn nuôi.

Phát triển kinh tế từ chăn nuôi đang được Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Bình lựa chọn để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân.  Trong đó xã sẽ tiếp tục thực hiện việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, làm tốt việc cải tạo, nâng cao chất lượng đàn trâu, bò; có hướng quy hoạch khu, cụm chăn nuôi tập trung theo chủ trương của huyện; tận dụng các nguồn vốn, chương trình để hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi…

Loading...