1 góc nhìn hấp dẫn về Thành nhà Hồ


Thành nhà Hồ là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có một không hai tại Việt Nam. Thành được Hồ Quý Ly cho xây vào mùa xuân năm 1397, còn gọi là Tây Đô (hay Tây Giai) để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long, Hà Nội). Nơi đây từng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa vào cuối triều Trần và kinh đô của nước Đại Ngu trong khoảng 7 năm, từ 1400 đến 1407

Loading...

Di sản văn văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ nằm trên hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (Vĩnh Lộc). Đây là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có một không hai tại Việt Nam, được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, thành còn được gọi là Tây Đô (hay Tây Giai) để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long – Hà Nội).

Với góc máy 1800 Thành nhà Hồ trông kỳ vĩ

Khu vực di tích hoàng thành

Cổng chính Thành nhà Hồ 

 Góc nhìn phía bắc Thành nhà Hồ

Phía nam cổng chính 

Bên trong Bảo tàng nhân học vùng di sản.

Loading...