Thanh Hóa: 10 tỉ đồng xây dựng trường mầm non an toàn


Ngày 15-9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa.

Loading...

Ngày 15-9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa.

Tr°Ýng m§m non xã  ThiÇu Nguyên, huyÇn ThiÇu Hóa (Thanh Hóa) °ãc xây dñng trên nÁn kho thuÑc trë sâu, nên bË ô nhiÅm n·ng. ¢nh: Hà Óng.
Trường mầm non xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) được xây dựng trên nền kho thuốc trừ sâu, nên bị ô nhiễm nặng – Ảnh: Hà Đồng

Theo đó, UBND tỉnh quyết định xây dựng Trường mầm non xã Thiệu Nguyên (do UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư), để đảm bảo cơ sở vật chất, tránh ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu) đối với tập thể giáo viên, học sinh của trường.

Địa điểm xây dựng trường tại xã Thiệu Nguyên, quy mô đầu tư gồm nhà lớp học 10 phòng, nhà hiệu bộ, các công trình phụ trợ của trường. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án khoảng 10 tỉ đồng, bằng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm. Dự kiến trường học này sẽ khởi công vào đầu năm 2016.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ ra ngày 13-7-2015 có thông tin phản ánh về thực trạng Trường mầm non xã Thiệu Nguyên bị nhiễm thuốc trừ sâu nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe học sinh và giáo viên.

Loading...

http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150916/thanh-hoa-10-ti-dong-xay-dung-truong-mam-non-an-toan/969855.html