Thanh Hóa ký hợp tác Viễn thông – CNTT với VNPT đến năm 2020


UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin (VT&CNTT) giai đoạn 2015 – 2020 với tập đoàn VNPT, nhằm nâng cao năng lực hạ tầng thông tin và đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện mô hình Chính quyền điện tử của tỉnh Thanh Hóa

Loading...

Lễ ký kết giữa VNPT và UBND tỉnh Thanh Hóa (ảnh: Thu Huế)

Theo đó, hai bên sẽ được triển khai trên các lĩnh vực: xây dựng hạ tầng VT&CNTT; ứng dụng CNTT; hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực VT&CNTT; hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT; triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định: những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển mọi mặt trên các lĩnh vực của địa phương, đặc biệt là về lĩnh vực VT&CNTT. Phó Chủ tịch đề nghị Tập đoàn VNPT đầu tư nguồn lực tốt nhất để tiếp tục đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng mạng lưới, ứng dụng CNTT, an toàn, an ninh thông tin; đồng thời yêu cầu Sở TT&TT cùng VNPT Thanh Hóa cần xây dựng các kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện thỏa thuận hợp tác phù hợp với chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và điều kiện của địa phương.

Cũng tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Ngô Hùng Tín nhấn mạnh, VNPT sẽ tư vấn, xây dựng, chuyển giao các công nghệ hiện đại nhất, tập trung vào các nội dung hợp tác giữa 2 bên với mục tiêu bảo đảm cơ sở hạ tầng mạng thông tin đồng bộ, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả các cơ quan nhà nước, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa. Tập đoàn VNPT sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; đáp ứng hạ tầng kỹ thuật VT&CNTT cho các khu kinh tế, KCN, khu công nghệ cao của Tỉnh

Loading...

http://ictpress.vn/chuyen-dong-nganh/vnpt-va-tinh-thanh-hoa-ky-hop-tac-vien-thong-cntt-den-nam-2020