Giới thiệu

Giới thiệu

Thanh Hóa Plus là blog chia sẻ thông tin về văn hóa, du lịch và kinh tế doanh nghiệp. Blog đăng tải các thông tin vè những nét đẹp văn hóa, du lịch địa phương. Các thông tin doanh nghiệp làm ăn kinh tế của doanh nghiệp xứ Thanh cũng như trên cả nước.