Thị xã Bỉm Sơn được công nhận là đô thị loại III


Ngày 30/7, thị xã Bỉm Sơn đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III.

Loading...

Là vùng đất địa đầu phía Bắc của tỉnh Thanh Hoá – nơi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội, trong những năm qua, thị xã Bỉm Sơn đã tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, bộ mặt đô thị không ngừng đổi mới. Với kết quả đó, thị xã Bỉm Sơn đã được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Thanh Hoá theo Quyết định số 601 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thanh Hóa: Khởi công Nhà máy sản xuất dầu ăn...
Thanh Hóa : Khánh thành Quần thể du lịch nghỉ...

Được thành lập từ năm 1981, trong quá trình xây dựng và phát triển, thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện tốt công tác lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, làm cơ sở quan trọng cho việc quản lý, đầu tư và phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị và hạ tầng khu công nghiệp. Thị xã Bỉm Sơn đã thu hút được 337 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 – 2015 đạt trên 14%, tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế, GDP bình quân đầu người ước đạt 3.200 USD/người/năm.

Ngày 12/7 chính thức sẽ khánh thành khu nghỉ dưỡng...

Việc Bỉm Sơn trở thành đô thị loại III là cơ sở để thị xã phấn đấu xây dựng đô thị Bỉm Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020.

Loading...

http://vtv.vn/trong-nuoc/thanh-hoa-cong-bo-quyet-dinh-cong-nhan-thi-xa-bim-son-la-do-thi-loai-iii-20150730224712132.htm

Tags: